Teambuilding og kurser

Skovly er også for firmaer, som søger en uformel ramme for teambuilding og andre kurser. Desuden for sportsklubber eller foreninger, ngo’er m.fl.

teambulding kursussted